Kierownik Katedry i Kliniki
Prof. zw. dr hab.
Jacek Szepietowski,
Tel. 784-22-86  784-22-87 327-09-41
Fax  327-09-42
dermwen@umed.wroc.pl

Samodzielni pracownicy naukowi
Dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. UMED
Dr hab. Adam Reich,
prof. nadzw. UMED
Dr hab. Wojciech Baran
Dr hab. Andrzej Bieniek 
Dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź
 

Adiunkci 
Dr Rafał Białynicki-Birula
Dr Alina Jankowska-Konsur
Dr Łukasz Matusiak
Dr Piotr Nockowski
Dr Danuta Nowicka
Dr Joanna Salomon

Starsi wykładowcy
Dr Grażyna Szybejko-Machaj

Asystenci
Dr Aleksandra Batycka-Baran
Lek. Małgorzata Tupikowska
Lek. Marta Wojciechowska-Zdrojowy

Lekarze SPSK
Dr hab. Maria Cisło prof. nzw. UMED
Dr Maria Barancewicz-Łosek
Dr Iwona Chlebicka
Dr Jan Gawlik
Dr Tadeusz Myczkowski
Lek. Danuta Okulewicz-Gojlik

Studia doktoranckie
Lek. Monika Heisig
Lek. Karolina Kopeć-Pyciarz
Lek. Wioletta Milewska
Lek. Dominik Samotij
Lek. Kalina Welz-Kubiak
 

Rezydenci i stażyści
Lek. Magdalena Bencal-Kusińska
Lek. Witosław Chwasta

Lek. Joanna Gruber
Lek. Anna Jagas
Lek. Michał Kaniowski
Lek. Edyta Lelonek-Rybicka
Lek. Agnieszka Mazurek
Lek. Karolina Mędrek
Lek. Michał Musioł
Lek. Klaudia Rubas
Lek. Anna Wójcik-Maciejewicz
Lek. Magdalena Żychowska
 

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
Mgr Larysa Hirschberg (SPSK1)
Mgr Katarzyna Kalinowska
Mgr Anna Kobuszewska
Mgr Maria Kozioł
Mgr Danuta Nowicka-Suszko
Mgr Anna Salwa (SPSK1)
 

Sekretariat
Małgorzata Oppeln-Bronikowska