Kierownik Katedry i Kliniki
Prof. zw. dr hab.
Jacek Szepietowski,
Tel. 784-22-86  784-22-87 327-09-41
Fax  327-09-42
dermwen@umed.wroc.pl

Samodzielni pracownicy naukowi
Dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. UMED
Dr hab. Adam Reich,
prof. nadzw. UMED
Dr hab. Wojciech Baran
Dr hab. Rafał Białynicki-Birula
Dr hab. Andrzej Bieniek 
Dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź
 

Adiunkci 
Dr Aleksandra Batycka-Baran
Dr Alina Jankowska-Konsur
Dr Łukasz Matusiak
Dr Piotr Nockowski
Dr Danuta Nowicka
Dr Joanna Salomon

Starsi wykładowcy
Dr Grażyna Szybejko-Machaj

Asystenci
Lek. Małgorzata Tupikowska
Lek. Marta Wojciechowska-Zdrojowy

Lekarze SPSK
Dr hab. Maria Cisło prof. nadzw. UMED
Dr Maria Barancewicz-Łosek
Dr Iwona Chlebicka
Dr Jan Gawlik
Dr Agnieszka Rusin-Tupikowska
Dr Tadeusz Myczkowski
Lek. Danuta Okulewicz-Gojlik

Studia doktoranckie
Lek. Karolina Kaaz
Lek. Justyna Szczęch
 

Rezydenci i stażyści
Lek. Magdalena Bencal-Kusińska
Lek. Agnieszka Bożek
Lek. Witosław Chwasta
Lek. Joanna Gruber
Lek. Monika Heisig
Lek. Anna Jagas
Lek. Michał Kaniowski
Lek. Edyta Lelonek
Lek. Karolina Mędrek
Lek. Michał Musioł
Lek. Magdalena Putra-Szczepaniak
Lek. Klaudia Rubas
Lek. Dominik Samotij
Lek. Kalina Welz-Kubiak
Lek. Anna Wójcik-Maciejewicz
Lek. Magdalena Żychowska
 

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
Mgr Larysa Hirschberg (SPSK1)
Mgr Katarzyna Kalinowska
Mgr Anna Kobuszewska
Mgr Maria Kozioł
Mgr Danuta Nowicka-Suszko
Mgr Anna Salwa (SPSK1)
 

Sekretariat
Małgorzata Oppeln-Bronikowska